Úvod > Servis

Servis

 • zpracování cenové nabídky projektové dokumentace zdarma
 • konzultace s investorem na místě stavby
 • zpracování návrhu stavby s následným vypracováním projektu
 • vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby
 • pomoc při zakládaní staveb, výškové osazení do terénu (osazení laviček)
 • konzultace technických věcí na stavbě při provádění stavby
 • velkoformátový tisk a kopírovací práce
 • projektová dokumentace v digitální podobě
 • osazení typového projektu RD do terénu
 • zprostředkujeme pro Vás zpracování průkazu energetické náročnosti budov
 • zprostředkujeme pro Vás zpracování hromosvodů
 • zpracujeme Vám protiradonové úpravy dle výsledku měření radonu
 • pomůžeme Vás se započetím stavby - zemní práce, základy, podkladní betonová deska
Spokojený zákazník
Chtěli bychom poděkovat panu Jiřímu Šimkovi za skvělé služby v bezvadné kvalitě a krátkém termínu dodání.
Ivana a Vojtěch Černých
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Jiří Šimek - projektová činnost
Nečín 81, 262 13 Nečín
Telefon: 775 727 312, e-mail: info@projekcepribram.cz
IČO: 717 09 215