Úvod > Nabídka služeb

Nabídka služeb

Projekce Šimek Vám nabízí spolupráci od přípravy stavby až po dokončení stavby.

 • konzultace na vlastním pozemku stavby se zaměřením výšek okolního terénu
 • zpracování návrhu stavby (dispozice s 3D modelem stavby)
 • vypracování projektu pro žádost o stavební povolení či ohlášení stavby
 • pomoc s vyřízením povolení nebo ohlášení
 • pomůžeme Vám zajistit odborné vedení stavby
 • vypracování prováděcí dokumentace stavby
 • spolupráce při výběru dodavatele pro Vaši stavbu
 • pomoc při zakládaní staveb, výškové osazení do terénu
 • vypracujeme Vám případné změny stavby před dokončením
 • vypracujeme Vám skutečné provedení stavby
 • pomůžeme Vám s geodetickým zaměřením stavby
 • pomůžeme Vám se začátkem stavby - zemní práce, základy, podkladní betonová deska

První fází celého projektu je konzultace s klientem a následné vyhodnocení zadání klienta, případné okomentování zřejmých rizik při stavbě. Prohlídka budoucího staveniště, případný rozbor vhodnosti pro danou výstavbu. Podle druhu místa a složitosti budoucí výstavby se předběžně určí potřebné podklady.

Veškeré projekty Vám zpracujeme včetně inženýrských sítí, protiradonových opatřeních, požárních řešení, průkazu energetické náročnosti, apod. Projektové dokumentace rodinných domů provádíme dle, konstrukčních možností,stavebního zákona, požadavků ČSN a evropských norem a jiných předpisů jako je územní plán. Dle druhu zakázky spolupracujeme s potřebnými specialisty.

Další nabídkou firmy jsou již vytvořené projekty rodinných domů, a to přízemní rodinné domy v sérii Jakub a rodinné domy s podkrovím či patrové v sérii Šárka.

Spokojený zákazník
Chtěli bychom poděkovat panu Jiřímu Šimkovi za skvělé služby v bezvadné kvalitě a krátkém termínu dodání.
Ivana a Vojtěch Černých
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Jiří Šimek - projektová činnost
Nečín 81, 262 13 Nečín
Telefon: 775 727 312, e-mail: info@projekcepribram.cz
IČO: 717 09 215